בטחונות נפוצים להבטחת בעלי נכסים

בטחונות נפוצים להבטחת בעלי נכסים

לרוב, בעל נכס המשכיר נכס מנכסיו והמעוניין להבטיח עצמו מפני היזק כלכלי העשוי להיגרם לו כתוצאה ממעשי או מחדלי השוכר לו השכיר את הנכס, יבקש לקבל במעמד חתימת הצדדים על הסכם השכירות בטוחה להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו של השוכר על פי ההסכם. קיימות מספר בטוחות נפוצות ומקובלות, אשר בבסיס כל אחת מהן תשתית משפטית ומסחרית שונה.

ערבות בנקאית – זוהי התחייבות של בנק השוכר, לשלם לבעל הנכס כל סכום אשר אינו עולה על סכום הכסף שהופקד בחשבון הערבות. לצורך קבלת הערבות הבנקאית יש להפקיד בח-ן מיוחד בבנק סכום כסף בגובה הערבות, בו השוכר לא יהא רשאי לעשות כל שימוש עד המועד בו יפוג תוקף הערבות. ראוי לציין, כי לא זו בלבד שהשוכר אינו רשאי לעשות כל שימוש בסכום שהפקיד בחשבון האמור, אלא שפתיחת חשבון הערבות כאמור מחייבת בעמלות וריביות שלעיתים עשויות להיות גבוהות. קיימים מס' סוגים של ערבויות, אולם הערבות הבנקאית הנפוצה בהסכמי שכירות הינה ערבות בנקאית אוטונומית, "ערבות ללא תנאי" שבאת מימושה, המשכיר לא נדרש להוכיח לבנק שהשוכר הפר תנאי מתנאי ההסכם ודי לו במשלוח דרישה לבנק כדי לקבל את כל כספי הערבות או חלק מהם. תוקפה של ערבות זו מוגדר מראש ובדר"כ הינו למשך 12 חודשים. ככל שמדובר בהסכמי שכירות ארוכי טווח, נדרש השוכר להאריך את התוקף הערבות בכל פעם מחדש. פקדון כספי – זהו למעשה סכום כסף שנקבע בין הצדדים המוחזק בנאמנות אצל בעל הנכס (או בידיו או בחשבון הבנק של בעל הנכס) להבטחת מילוי מלוא התחייבויות השוכר כלפי המשכיר. לשוכר רצוי כי יסוכם בין הצדדים שהכסף יופקד בחשבון בנק ויצבור ריבית. כמובן שעל השוכר לסכם כי הפקדון יושב לשוכר בתום תקופת השכירות בצירוף הריבית שנצברה. ​

שטר בטחון או שיק בטחון – זהו מסמך עליו חותם השוכר ולרוב הוא מוגבל בסכום. בו בכדי לממש שטר חוב או שיק בטחון, על המשכיר לפנות ללשכת ההוצאה לפעול והדבר כרוך בהוצאות  וטרחה רבה. יחד עם זאת, שטר חוב ושיק בטחון מאפשרים לגשת ישירות להוצאה לפועל ולדלג על שלב התביעה בבית משפט. אם יש ערבות של צדדים שלישיים לשטר בטחון או לשיק בטחון, ניתן לפנות להוצאה לפועל גם כנגדם. לשוכר רצוי ששטר או שיק הבטחון יהיו בלתי סחירים ובלתי ניתנים להעברה. ערבות אישית של צד שלישי- זוהי התחייבות אישית של ערב לקיום כל התחייבויותיו של השוכר על פי ההסכם שנתחם בין בעל הנכס לשוכר. בתנאים מסוימים רשאי בעל הנכס לדרוש מהערב שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לו על ידי השוכר. על מנת לממש בטוחה זו יש לפנות בתביעה אזרחית לבית המשפט ולבקש להיפרע מהשוכר ו/או מהערב. לבטוחה זו ישנו ערך פסיכולוגי באופן בו ניתן להפעיל לחצים על השוכר באמצעות הפעלת לחצים על הערב, אשר בד"כ קרוב לשוכר ובעל משמעות לו. ​

​אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת משפטית, אין בו כדי להוות תחליף ליעוץ משפטי מקצועי ע"י עו"ד הבקיא בנושא, ואין בכך כדי להוות המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.

ליעוץ ומידע נוסף אנא פנו: 03-9567770 כותב המאמר:
עו"ד עמנואל יוזוק,  ממשרד יוזוק, מלכין ואשל. מתמחים במקרקעין וחוזים, תמא 38, פינוי בינוי, נדל"ן, נדלן בראשון לציון ועוד.

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn

מאמרים נוספים

תביעות ליקוי בניה

ליקויי בנייה הם בעיה נפוצה בעולם המודרני. הם יכולים להיות כל דבר, החל מסדקים בקירות, לקילוף צבע, או אפילו חיווט פגום. לליקויים אלו יכולה להיות

קרא עוד »

לבדיקת התכנות פרויקט

נא השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם