משרד עורכי דין צוואות מהמובילים בתחום!

צוואות

סעיף 1 לחוק הירושה קובע כי: "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". סעיף 2 לאותו חוק קובע כי: "היורשים הם יורשים על-פי דין או זוכים על-פי צוואה. הירושה היא על-פי דין זולת במידה שהיא על-פי צוואה". צוואה נדרשת כאשר אדם רוצה לוודא כי יעשה ברכושו, לאחר לכתו, בדיוק כרצונו כלומר כאשר מעוניין לחלק את נכסיו באופן מסוים או כאשר קיימת אי-ודאות אצל המוריש לגבי גורל עזבונו לאחר מותו. צוואה רשאי לערוך כל אדם שאיננו "פסול-דין". כלומר כל מי שאינו קטין (אדם שגילו נמוך 18 שנים) או בגיר שכשרותו המשפטית נפסלה.

החוק הישראלי מכיר ב- 4 סוגים עיקריים של צוואות: • צוואה בכתב יד- צוואה שנכתבה בידי המוריש, תכלול חתימה ותאריך על ידו. • צוואה בעדים- לא צריכה להיות כתובה בידו, אך המצווה יחתום עליה. תעשה בפני שני עדים בגירים החתומים על הצוואה ותכלול תאריך. • צוואה בפני רשות- צוואה היכולה להיעשות גם בע"פ, ותעשה בפני שופט/רשם/רשם לענייני ירושה/דיין של בית דין דתי/ נוטריון. • צוואה בעל פה- יכולה להיעשות רק במצב של שכיב מרע (אדם גוסס)- האדם אומר לאנשים מה מעוניין להוריש, העדים מתעדים בכתב, את נסיבות המקרה ומה נאמר להם, ומפקידים את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. ​

דגשים וכללים בניסוח צוואה: קיימת חובת ציון מועד בכתיבת כל צוואה, הן כדי לאפשר את שיחזור מועד כתיבת הצוואה (באם ישנה יותר מצוואה אחת, כדי שניתן יהיה לדעת מהי הצוואה המאוחרת בזמן, שכן היא זו הגוברת), והן כדי שניתן יהא לקבוע את כושרו המשפטי של המוריש לצוות. ניתן לקבוע הוראות שונות בצוואה וביניהן: "תנאי דוחה" משמעו תנאי, שרק כאשר הוא מתקיים זוכה היורש בירושה, ולא קודם לכן. לדוגמא: אדם יצווה לבנו את דירת המגורים שלו, אותה יקבל רק לאחר שיתחתן. עד התקיימות התנאי, ינוהל הרכוש או הנכס על ידי מנהל העיזבון. במקרים מסוג זה, רצוי מאוד שהמצווה יקבע מי יזכה במידה והתנאי לא יתקיים במועד זמן מוגדר מראש. "תנאי מפסיק" זהו תנאי אפשרי נוסף שיכול המצווה לקבוע בצוואתו ולפיו, אדם מסוים הוא אכן היורש, אך בקרות אירוע או מועד מסוים, יחדל היורש מלהיות יורש, וזכותו תעבור לאחר.

לדוגמא: אדם המצווה לבנו נכס או רכוש מסוים, אולם מצווה כי אם הבן יפסיק את לימודיו לפני שיקבל את התואר – הוא יחדל מלהיות זוכה. המצווה רשאי לקבוע בצוואתו כי יורשיו יהיו חייבים לעשות דבר מה, או להימנע מלעשות דבר מה, לגבי הרכוש והנכסים שקיבלו בירושה. יחד עם זאת, קיימות מס' הוראות שלא יהא להן תוקף אף אם יירשמו בצוואה: הוראה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות או לבטל את צוואתו- בטלה. הוראת שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי- בטלה. הוראה שלא ניתן להבין מתוכנה למי ציווה המצווה ו/או מה ציווה או שלא ניתן להבין את משמעותה- בטלה. ככלל, צוואה שנעשתה מחמת אונס, השפעה בלתי הוגנת, איום, כפיה, תחבולה או תרמית- בטלה. ​

פסלות לרשת:
מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו. מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזויפת.

טיפים:
רצוי מאוד לתת את הדעת לכך שעריכת צוואה כשלעצמה אין בה די לבטל או לשנות זכויותיהם ש למוטבים מקוריים שנקבעו בפוליסות ביטוחי חיים. לרוב, פוליסות ביטוח קובעות כי ניתן לשנות את שם המוטבים, רק כל עוד בעל הפוליסה בחיים, והשינוי יחייב את חברות הביטוח רק לאחר שנמסרה להן הוראה בכתב על כך בחתימת בעל הפוליסה. משכך, על כל אדם העורך צוואה- לוודא כי זהות היורשים אותם קבע בצוואה תואמת את המוטבים הקבועים בפוליסות הביטוח על שמו. ככל שאין התאמה, על המצווה לפעול ולעדכן את חברות הביטוח בדבר שינוי מוטבים, על מנת שהיורשים בצוואה יזכו בכספים שנצברו ולא המוטבים שצוינו בפוליסות. סעיפים 36(ב) לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג 1973, וסעיף 11 (ג) לחוק חוזה ביטוח קובעים את הדרך שבה יש לנקוט כדי לבטל ו/או לשנות מוטבים, כל עוד לא קרה מקרה הביטוח. ​

אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת משפטית, אין בו כדי להוות תחליף ליעוץ משפטי מקצועי ע"י עו"ד הבקיא בנושא, ואין בכך כדי להוות המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.
כותב המאמר: עו"ד רון מלכין,  משרד יוזוק מלכין ושות,

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn

מאמרים נוספים

צוואות

סעיף 1 לחוק הירושה קובע כי: "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". סעיף 2 לאותו חוק קובע כי: "היורשים הם יורשים על-פי דין או זוכים על-פי

קרא עוד »

תביעות ליקוי בניה

ליקויי בנייה הם בעיה נפוצה בעולם המודרני. הם יכולים להיות כל דבר, החל מסדקים בקירות, לקילוף צבע, או אפילו חיווט פגום. לליקויים אלו יכולה להיות

קרא עוד »

לבדיקת התכנות פרויקט

נא השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם