עורך דין ליקוי בניה

במאמר זה נעסוק בכל הנוגע לליקויי בניה ועל דרך ההתמודדות שלכם כרוכשי נכסים עם ליקויים באמצעות עורך דין ליקוי בניה.

משרדנו מייצג בהליך של תביעות ליקויי בניה כ-20 שנה, הן רוכשי דירות והן חברות בניה, בקיא היטב בכל ההליכים המשפטיים הדרושים, בעל ניסיון רב והכרות רבה עם מומחים פרטיים ומומחים הממונים על ידי בתי המשפט השונים, ידע ללוות רוכשי דירות ברגעים הקשים בערכאות המשפטיות של תביעות ליקויי בניה והביאם אל חוף מבטחים ומענה ראוי לבעיית הליקויים בנכס.

רכישת דירה (חדשה מקבלן ומיד שנייה), מלווה לעיתים בליקויים עליהם חשוב לשים את האצבע במועד. כדי להבין האם יש בידיכם את התיק הנכון להגשת תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה, חשוב להבין מראש מהם הליקויים המדוברים ומהו הבסיס להגשת תביעות ליקויי בניה.

מהם ליקויי בנייה

ליקויי בנייה כוללים תקלות לצד פגמים שאינם עומדים בקנה אחד עם התחייבות הקבלן ובמילים אחרות, תוצאות הבנייה הסופיות אינן תואמות את התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות הדין ובהתאם להתחייבויותיו בהסכם מכר שנחתם עימו. הליקוי יכול לבוא לידי ביטוי באופן חלקי או באופן מלא הן של מערכת שלמה בדירה והן של אביזר ספציפי בדירה. כל עוד קיימת תקלה בתפקוד / בעמידות לרבות ביציבות ו/או באיכות ו/או בשלמות ו/או במראה של מוצר/מערכת בדירה, הרי שישנה עילה להגשת תביעת קבלן על ליקויי בניה, רצוי באמצעות עורך דין ליקוי בניה בעל ניסיון בתחום. בבואכם לבחון ליקוי בניה עליכם לאתר את אי ההתאמה שבין התקן (תקן רשמי/בניה) לבין מצב הדירה.

כדי להבין טוב יותר מהם ליקויי בנייה אופציונליים, אתם יכולים לקחת בחשבון בין היתר את: הסטיות בשטח הדירה, הסדקים ו/או השברים בקירות הבית, פגמים בארון המובנה שמגיע עם הדירה, רטיבות בקירות הבית, ליקויי בחיפויים ו/או בריצוף הבית, כשל בתפקוד של דודי השמש, כשל בבידוד התרמי, התפוררות של חיפוי חוץ, סדק (גדולים מ- 1.5 ס"מ) ברכיבים, תקלה בצנרת / במים, במערכת החימום הביתית בביוב ועוד. יש לקחת בחשבון כי בהתאם לחוק המכר, לכל ליקוי תקופת בדק ספציפית לו ועל כן יש לפעול בהתאם ללוחות הזמנים במידה והוחלט להגיש תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה.

הסכם מכר לרכישת דירה

במעמד קבלת ההחלטה לרכוש דירה (מקבלן ומיד שנייה גם יחד), יתקבל הסכם מכר אשר מפרט נושאים רבים ומגוונים, ביניהם נספח המפרט הטכני – ממנו ניתן להסיק אודות התחייבות הקבלן כלפי הרוכש. המפרט הטכני הוא החלק החשוב ביותר עליו יש לתת את הדעת לפני החתימה ובמידת הצורך לבצע שינויים והתאמות. חשוב לקחת בחשבון, כי המפרט כיום ישמש אתכם בעתיד (במידה ותיתקלו בליקויים) ועל כן חוסר שימת לב על פרטים במפרט הטכני- תשפיע על תיקוני הליקויים (או שלא) בעתיד. המפרט הטכני הוא שקובע הלכה למעשה את פרטי הבניה ובהתאם לדין, על הקבלן למסור לידי הרוכשים הפוטנציאלים והלקוחות בפועל את המפרט על כל סעיפיו – כל שינוי שיתרחש בין הכתוב במפרט שבחוזה לבין המבוצע בפועל, יחשב כליקוי בניה.

האם יש לכם עילה לתביעה בגין ליקויי בניה

תביעות ליקויי בניה בכלל ובפרט תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה היא אפשרית, אך לא תמיד ולא בכל מקרה. על מנת לבנות תיק תביעה, יש לקחת בחשבון פרמטרים רבים ומגוונים ובכל מקרה לבדוק את הנקודות הבאות:

  • על הקבלן לבצע בנייה בהתאמה מושלמת לתקן הישראלי אשר אותו קבע מכון התקנים הישראלי – כל חריגה מכך תחשב לליקוי. אולם לא כל ליקוי מצדיק תביעה.
  • היה ולמוצרים ספציפיים לא קיים תקן ישראלי מחייב יש לקחת בחשבון את תקנות התכנון ובניה תש"ל 1970 ובקצרה קובעות התקנות כי במקרים בהם לא קיים תקן ישראלי יש לעבוד על פי תקנים של כל מוסד חבר' בארגון הבינ"ל IOS .
  • בהתאם לחוק, מחויבים הקבלנים לבנות בהתאמה מושלמת לתקנות הבניה של חוקי התכנון והבניה לרבות תקני קרקע וביסוס, תקן בידוד, תקנון לבטיחות אש, פלדה בבניין ועוד.

על מנת להבטיח לעצמכם התמודדות קלה ככל האפשר בבוא היום ובמידת הצורך, רצוי לשכור את שרותיו של עורך דין ליקויי בנייה הבקיא בתחום כבר במהלך כתיבת נוסח הסכם המכר – כך ניתן יהיה לבצע התאמות אישיות לצרכים שלכם – העכשוויים והעתידיים.

נקודת הזמן הנכונה לבחינת ליקויי בניה

הנקודה בה אתם מקבלים מפתח, היא נקודת הזמן בה אתם צרכים לחשוב על ליקויי הבנייה העתידיים (בתקווה שלא יהיו כאלו). ככל ותתנהלו נכון בשלב מסירת המפתח, כך ההצלחה של תביעות ליקויי בניה תהיה מובטחת יותר. ההמלצה הטובה ביותר שאנו יכולים להעניק לכם הוא ביקור בנכס במהלך שלבי הבנייה השונים – כמובן בתיאום מראש. על פי רוב, קבלנים נמנעים מהענקת האופציה לביקור בנכס בשלבי הבניה, במקביל, הינכם יכולים להוסיף במעמד חתימה על כתב המכר את האופציה לביקורים תקופתיים.

שימו לב כי מהרגע בו נמסר לכם המפתח לנכס, חלה עליכם החובה לבדוק את הדירה וכדאי בליווי של בעלי מקצוע כמו מהנדס בניין ו/או חברה המבצעת בדק בית. הדוח אותו תעניקו לקבלן וזה שמפרט את הליקויים שמצאתם (במעמד קבלת המפתח או בסמוך לתאריך קבלת המפתח), יעמוד לזכותכם ויהווה ראיה משפטית במהלך תביעת קבלן על ליקויי בניה.

שימו לב וזכרו כי דו"ח הליקויים אותו ינפיק עבורכם בעל המקצוע, הוא בעל חשיבות גדולה מאוד להצלחת התביעה באם יתפתח סכסוך משפטי עם הקבלן בנוגע לליקוי בניה. לחו"ד המקצועי "הכוח" להתמודד עם טענות שיעלה הקבלן כמו גם בעלי המקצוע מטעמו.

כך תפעלו מול ליקוי בניה

זכרו כי קיימים שני סוגים שונים של ליקויי בנייה, אלו שניתן לגלות במעמד מסירת המפתח ואלו שלא ניתן היה לזהות במעמד מסירת המפתח, אלו יהיו ליקויים שיתגלו בשלבים מאוחרים יותר. ליקויים שניתן לזהות מיידית ידווחו לקבלן עד שנה ממסירת המפתח בהתאם לחוק ומאידך הליקויים הנסתרים שלא ניתן היה לזהות במעמד מסירת המפתח ו/או עד שנה למסירת הדירה, ידווחו לקבלן בסמוך לאיתור התקלה. תקלות סמויות שקשה לזהות בשלבים מוקדמים הם לרוב תקלות אינסטלציה, ביוב, בתשתיות הגז החשמל ועוד. אלו הם תקלות אשר אפשר לזהות רק לאחר מגורים בדירה ושימוש חוזר בתשתיות השונות. את הליקויים יש להודיע לקבלן בכתב ורצוי לעשות זאת על ידי עורך דין ליקוי בניה וזאת כדי לנסות מראש להימנע מהליך של תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה. למידע נוסף אתם מוזמנים ליצור קשר עם יוזוק מלכין ושות' משרד עורכי דין מקרקעין אשר מתמחה בתחום של תביעות ליקויי בניה.